Seinvinterturnering 2021

Korona-pandemien slipper ikke helt taket, og det er all grunn til å tro at restriksjonene på sosialt samvær vil vare utover våren. Dermed følges Vinterturneringen opp med enda en turnering, med påmeldingsfrist fredag 19. februar og start dagen etter. Ved påmeldingsfristens utløp hadde vi blitt 16 (se Agricola Norges Facebook-side, her).

Turneringen er avsluttet.

Bordsammensetning og resultater (merk at spilleren som er nevnt først på hvert bord og markert med oransje farge har ansvar for å avtale spilletidspunkt med de andre og rapportere resultatene):

FINALESPILL (TP 12,5 – 7,5 – 3,75 – 1,25)

Bord 1 (spill om plassene fra 1 til 4): Bernt Ivar 49, Mikkel 39, Adam 38, David 40

Bord 2 (spill om plassene fra 5 til 8): Oddbjørn 48, BA 42, Marianne 41, Terje 42

Bord 3 (spill om plassene fra 9 til 12): Knut Eivind 45, Rune 42, Heidi 39, Jorid 41

Bord 4 (spill om plassene fra 13 til 16): Jørgen 44, Lars-Helge 47, Erik 36, Unni 33

Finalespillet fullføres så snart som mulig og seinest neste helg, det vil si i løpet av søndag 18. april.

Spilleren som er markert med oransje skrift tar ansvar for å finne spilletidspunkt. Lykke til!

RUNDE 7:

Bord 1: Bernt Ivar 50, Mikkel 47, David 41, Oddbjørn 41

Bord 2: Marianne 39, BA 43, Heidi 34, Adam 47

Bord 3: Terje 44, Jorid 43, Jørgen 40, Knut Eivind 47

Bord 4: Rune 56, Lars-Helge 41, Erik 41, Unni 45

RUNDE 6:

Bord 1: Bernt Ivar 42, Oddbjørn 42, Mikkel 45, BA 39

Bord 2: David 45, Adam 42, Jorid 38, Heidi 43

Bord 3: Marianne 41, Lars-Helge 33, Jørgen 36, Rune 36

Bord 4: Terje 45, Knut Eivind 43, Erik 39, Unni 27

RUNDE 5:

Bord 1: Bernt Ivar 58, BA 40, Mikkel 47, Jorid 32

Bord 2: Oddbjørn 52, Heidi 42, Adam 51, Jørgen 36

Bord 3: David 48, Rune 38, Lars-Helge 47, Terje 46

Bord 4: Marianne 56, Knut Eivind 44, Erik 43, Unni 34

RUNDE 4:

Bord 1: Jorid 23, Bernt Ivar 48, Mikkel 38, Oddbjørn 33

Bord 2: BA 52, Heidi 46, Jørgen 36, Marianne 32

Bord 3: David 49, Terje 41, Adam 52, Knut Eivind 38

Bord 4: Lars-Helge 47, Erik 41, Rune 50, Unni 46

RUNDE 3:

Bord 1: Mikkel 44, BA 45, Oddbjørn 46, Linda Therese/Jorid 48

Bord 2: Bernt Ivar 56, Terje 40, Heidi 47, Marianne 43

Bord 3: Lars-Helge 37, Adam 45, David 47, Jørgen 48

Bord 4: Rune 42, Unni 40; Erik 46; Knut Eivind 52

RUNDE 2:

Bord 1 (vinnerne i Runde 1; 10 TP): Marianne 33, Oddbjørn 42, Jorid/Linda 42, Mikkel 50

Bord 2 (2. plass i R.1; 6 TP): David 42, Terje 45, Adam 43, Bjørn-André 52

Bord 3 (3. plass i R.1; 3 TP): Rune 40, Erik 26, Bernt Ivar 51, Lars-Helge 47

Bord 4 (4. plass i R.1; 1 TP): Heidi 49, Unni 44, Knut Eivind 36, Jørgen 46

RUNDE 1:

Bord 1: Jorid (Linda) 51, Jørgen 36, Erik 39, Bjørn-André 50

Bord 2: Heidi 36, Adam 42, Lars-Helge 38, Marianne 43

Bord 3: Unni 41, David 45, Bernt Ivar 44, Oddbjørn 54

Bord 4: Rune 39, Terje 41, Mikkel 46, Knut Eivind 36

Turneringsoppsettet er som følger:

De fleste synes å være enige om at det turneringskonseptet vi har benyttet oss av i live- og netturneringer, der alle spillere møter flest mulig andre spillere, fungerer bra. Likevel kommer fra tid til annen forslag om fornyelse. I seinvinterturneringen vil vi derfor prøve ut et nytt et nytt turneringsopplegg.

Det spilles sju innledende runder på bord med 4 spillere, deretter en finalerunde, etter følgende plan:

Runde 1 (Uke 8, 20-28. februar) Tilfeldig bordplassering

Runde 2 (Uke 9, 1-7. mars) ‘Danish’ (de fire best plasserte etter runde 1 møtes på bord 1, de fire neste på bord 2, etc.)

Runde 3 (Uke 10, 8-14. mars) ‘Swiss’ (den best plasserte spilleren etter runde 2 møter de tre best plasserte spillerne hun eller han ikke har møtt i noen av de to første rundene på bord 1; den beste av de øvrige spillerne og de tre best plasserte spillerene hun eller han enda ikke har møtt, møtes på bord 2, etc.)

Runde 4 (Uke 11, 15-21. mars) og 5 (Uke 12, 22-28. mars) Danish

Runde 6 (Uke 13-14, 29. mars – 11. april) ‘Swiss’ (Den best plasserte spilleren etter runde 5 møter tre spillerne på bord 1, valgt på grunnlag av to kriterier; først (a) spillere hun eller han har møtt færrest ganger i de foregående rundene; og dernest (b) plassering etter foregående runde; den best plasserte av spillerene som ikke er allokert til bord 1 plasseres på bord 2 sammen med tre spillere valgt ut etter de samme kriteriene (a) og (b), etc.)

Runde 7 (Uke 15, 12-18. april) Danish

Finalerunde (Uke 16, 19-25. april)

Ettersom bordplasseringen i neste runde avhenger av resultatene i forrige runde, MÅ alle spill avvikles innenfor avtalt tid (og helst ikke søndag kveld). Bordoppsett for neste runde blir publisert så snart som mulig etter at runden er ferdigspilt, og i hvert fall ikke seinere enn påfølgende mandag formiddag. En spiller på hvert bord får da i oppgave å ta kontakt med de andre spillerne på bordet og avtale spilletidspunkt. Denne spilleren vil bli markert med rød skrift på bordsammensetningsoversikten her på denne siden. Denne spilleren får også ansvar for å sette spillet riktig opp (ansvaret kan delegeres), og for å rapportere resultatene med en melding (MSN, e-post, SMS …) til Rune. Resultater og stillingen blir publisert her etter hver runde.

Bordplasseringsmetodene ‘Danish’ og ‘Swiss’ er forklart nærmere her. Spillere med omtrent samme plassering i turneringen møtes i ‘Danish’-rundene, mens Swiss-rundene bidrar til at hver spiller møter flest mulig andre spillere. Ved å kombinere de to bordplasseringsmetodene, får vi (forhåpentligvis) både spennende og varierte spill.

I hver av de sju innledningsrundene tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 til 1-2-3-4. plass. Spillerne som ligger på 1-4. plass etter innledningsrundene spiller om plassene fra 1 til 4, spillerne som ligger på 5-8. plass spiller om plassene fra 5 til 8 etc. I finalen er turneringspoengene 12,5-7,5-3,75-1,25. Som tiebreaker benyttes samlet relativ skår (summen av forskjellen mellom en spillers poengsum og gjennomsnittspoengsummen på bordet).

For diskusjon og spørsmål henvises til vår Facebook-side, dvs. med denne lenken.

Alle spill spilles på play-agricola.com, med EIKWMFr-decks, med standard liste av banned cards, samt Braggart og ‘buyers’ (Wood, Reed, Stone buyers). Oppsett av spillet i play-agricola skjer i tre trinn (se bildene under):

(1) Velg 4-player, kryss av for riktige decks og ‘-11’

(2) Velg ‘Hand variants’ og ‘deretter Draft 9’

(3) Kryss av for ban-lista ‘DonBA32 Should be banned’. Sett ‘Card distribution’ = 0/7.