Vårturnering 2021

Turneringen ble ferdigspilt 20. juni, og vinneren ble Alex Bove. Gratulerer!

I denne turneringen forsøker vi å kombinere det beste fra hvert av de turneringskonseptene vi har benyttet i de siste turneringene.

Det spilles fem innledende runder på bord med 4 spillere, deretter to finalerunder, etter følgende plan:

Rundene 1-5 gjennomføres med standard oppsett, slik at hver spiller møter nye spillere i hver ny runde. Med 16 deltakere vil alle møte alle i løpet av de 5 innledende rundene, med 20 eller 24 spillere, vil man møte et tilfeldig utvalg av forskjellige spillere.
De to finalerundene spilles med ‘Danish’ bordsammensetning, det vil si at de fire best plasserte etter de fem innledningsrundene møtes på bord 1, de fire neste på bord 2, etc. Det samme gjelder i siste runde, basert på resultatene etter første finalerunde.

Første runde starter straks påmeldingsfristen er ute, det vil si mandag morgen den 19. april. Runde 1 skal gjennomføres i løpet av 7 dager fra turneringsstart; de som skal møtes på hvert bord blir enige seg imellom om år de vil spille. Dersom en runde er ferdig før 7 dager har gått, starter en ny sjudagersperiode, der neste spill skal avvikles, etc.

Resultatene ble som følger:

Bord 1: Oddbjørn 41, Terje 45, Alex 49, Adam 46

Bord 2: Øyvind 45, Rune 39, Knut Eivind 38, David 53

Bord 3: Jørgen 36, Mikkel 40, Lars-Helge 43, Marianne 45

Bord 4: Heidi 34, Erik 44, Unni 30, Jorid 39

Bordsammensetningen i finalerunde 1 (som skal spilles ferdig i løpet av torsdag 27. mai om mulig; rød spiller avtaler spilletidspunkt):

Bord 1: Oddbjørn 45, Terje 42, Øyvind 30, Alex 46

Bord 2: Adam 43, David 33, Jørgen 38, Rune 44

Bord 3: Knut Eivind 56, Heidi 48, Erik 31, Mikkel 54,

Bord 4: Marianne 38, Unni 36, Lars-Helge 45, Jorid 36

Bordsammensetning, rundene 1-5 (navn markert med rødt har ansvar for å avtale spilletidspunkt):

RUNDE 1 (spilles ferdig i løpet av søndag 25. april):

Bord 1: Alex 40, Adam 40, Lars-Helge 37, Terje 44

Bord 2: Oddbjørn 48, Mikkel 39, Knut Eivind 45, Rune 43

Bord 3: Erik 51, Øyvind 37, Unni 41, Marianne 44

Bord 4: Heidi 42, Jorid 37, David 54, Jørgen 57

RUNDE 2 (spilles ferdig i løpet av søndag 2. mai):

Bord 1: Alex 55, Mikkel 41, Unni 41, Jørgen 44

Bord 2: Oddbjørn 47, Adam 33, David 42, Marianne (Heidi) 29

Bord 3: Erik 33, Jorid 33, Lars-Helge 35, Rune 48

Bord 4: Heidi 41, Øyvind 53, Knut Eivind 36, Terje 49

RUNDE 3 (spilles ferdig i løpet av søndag 9. mai):

Bord 1: Alex 46, Oddbjørn 47, Erik 30, Heidi 39

Bord 2: Adam 42, Mikkel 35, Øyvind 38, Jorid 33

Bord 3: Lars-Helge 37, Knut Eivind 34, Unni 38, David 43

Bord 4: Terje 47, Rune 34, Marianne 40, Jørgen 46

RUNDE 4 (spilles ferdig i løpet av onsdag 12. mai)::

Bord 1: Alex 42, Øyvind 48, David 24, Rune 42

Bord 2: Oddbjørn 42, Jorid 37, Unni 38, Terje 39

Bord 3: Erik 35, Adam 41, Knut Eivind 43, Jørgen 36

Bord 4: Heidi 43, Mikkel 45, Lars-Helge 35, Marianne 37

RUNDE 5:

Bord 1: Alex 50, Jorid 23, Knut Eivind 46, Marianne 42

Bord 2: Oddbjørn 39, Øyvind 40, Lars-Helge 36, Jørgen 38

Bord 3: Erik 43, Mikkel 38, David 47, Terje 45

Bord 4: Heidi 47, Adam 50, Unni 44, Rune 49

I hver av de fem innledningsrundene tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 til 1-2-3-4. plass. I finalerundene tildeles turneringspoengene 12,5-7,5-3,75-1,25. Som tiebreaker benyttes samlet relativ skår (summen av forskjellen mellom en spillers poengsum og gjennomsnittspoengsummen på bordet).

For påmelding, diskusjon og spørsmål henvises til vår Facebook-side, dvs. med denne lenken.

Alle spill spilles på play-agricola.com, med EIKWMFr-decks, med standard liste av banned cards, samt Braggart og ‘buyers’ (Wood, Reed, Stone buyers). Oppsett av spillet i play-agricola skjer i tre trinn (se bildene under):

(1) Velg 4-player, kryss av for riktige decks og ‘-11’

(2) Velg ‘Hand variants’ og ‘deretter Draft 9’

(3) Kryss av for ban-lista ‘DonBA32 Should be banned’. Sett ‘Card distribution’ = 0/7.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
This image has an empty alt attribute; its file name is play-agricola_baoppsett2.png