Tournament rules

Gjennom de siste årene har mange ulike oppsett for Agricola-turneringer blitt prøvd ut.

For de generelle reglene, se her.

For informasjon om spesielle varianter av Agricola, se sidene om Bridge-Agricola og Fischer-Agricola.