Vinterturnering 2023

Vinterturnering 2023 ble avholdt 11.-12. februar.

Fordeling av spillere på bordene

Vi var 12 spillere. Vi gjenbrukte et bordfordelingsoppsett fra ettersommerturneringen på NHM i 2018, som hadde 6 spill på 3 bord. Med 12 spillere er det ikke mulig å unngå at noen spillere møter hverandre flere ganger. Oppsettet som ble brukt reduserer gjentatte møter så mye som mulig, med en tilleggsbetingelse om at ingen av spillerne rangert som 4-12 skal måtte møte noen av de tre topprangerte spillerne mer enn to ganger.

Runde 1-3: Bridge-Agricola

Sammensetning av bridgedraft-grupper

Vi brukte tilfeldig fordeling på bridgegrupper bare i spill 1. I spill 2 og 3 brukte vi danish-prinsippet, dvs. at den best plasserte spilleren på hvert bord utgjør bridgedraft-gruppe 1, etc. Det hadde en utjevnende effekt og gjorde bridge-elementet mer spennende! Det virket som om deltakerne synes det fungerte bra.

Turneringspoeng

Vi benyttet oss av forslaget beskrevet her: vekting 3:4 mellom bordet (10–6–3–1) og bridge-gruppa (6-3-1). Vekting 3:4 innebærer at “bord-poengene” ble vektet med en faktor 0.75, noe som gir fordelingen 7,5–4,5–2,25–0,75. Summen av poengene i hver bridge-runde blir da 15+10 =25.

Trekning av hender

I Bridge-Agricola ble 20 kort delt ut til hver spiller (10 occupations + 10 minor improvements). Disse ble så kastet ned til 7 av hver type.

For å redusere betydningen av flaks, ble det på forhånd lagd en oppdatert power-liste som inkluderte de nye kortene (“G4/G5/G6/G7”). For å redusere risikoen for at noen spillere fikk to eller flere kort fra de to øverste power-gruppene, ble kortene delt inn i sju grupper som følger:

               Gruppe 1: pwr > 4,0 – 1 kort til hver hånd

               Gruppe 2: pwr 3.5–4,0 – 1 kort til hver hånd

               Gruppe 3: pwr 3.0–4,0 – 1 kort til hver hånd

               Gruppe 4: pwr 2,25–3,0 – 2 kort til hver hånd

               Gruppe 5: pwr 1,5–2,25 – 2 kort til hver hånd

               Gruppe 6: pwr 0,75–1,5 – 2 kort til hver hånd

               Gruppe 7: pwr < 0,75 – 1 kort til hver hånd

Får både occupations og minor improvements var det dessuten et krav at det alltid skulle være 7 EIKWMFr-kort og 3 G4/G5/G6/G7-kort. Følgende prosedyre ble brukt for å sikre dette: Trekningen startet med Hånd 1. Først trekkes ett kort fra gruppe 1, deretter ett kort fra gruppe 2 etc.  Etter at maks antall gamle eller nye kort er trukket til hånda, kan bare kort fra den andre bunken trekkes.

Erfaringen med dette oppsettet, som hadde ca. 30 kort i hver av de to high-power-gruppene, var at de samme kortene gikk igjen i mange spill. Grocer, FreshDirtWorker og FieldWatchman ble trukket i alle tre spillene. Det ble diskutert om disse gruppene burde vært utvidet, men da ville det raskt blitt stor forskjell på bestekortene i hendene på samme bord. Sannsynligvis var det tilfeldighetenes spill som gjorde at mange av de samme kortene ble trukket. Det var enighet etter de fleste rundene om hvilke hender som hadde vært best i hvert spill. Det taler for holde toppgruppene smale.

Formidling av hender

De tjue radene i Kort-regnearket som ble trukket ut i hver hånd, ble kopiert til ei Word-fil navnsatt Bord#Hånd¤ (# = 1–3, ¤ = 1–4). På første side i Word-fila sto bare Bord# Hånd¤ med store bokstaver, kortlistene kom på side 2. Da kunne fila åpnes og sendes til utskrift uten fare for at den som gjør dette får se noe som ikke burde vises.

Filene ble sendt til turneringsstedet før første spill startet.

Sortering av kort

Her var det om å gjøre å finne den mest effektive løsningen. Følgende åtte, nokså jevnstore bunker (etter forbokstav) ga en relativt jevn fordeling:

               AB

               C

               DEF

               GHIJ

               KLMN

               OPQ

               RS

               TUVWXYZ

Occs og Minors i EIKWmFr og G4567 (4 bunker) ble fordelt på åtte bunker hver, til sammen 32 bunker.

Rundekort

Rundekortene ble stokket om plassert et sted midt i spillerommet, Rundekort-rekkefølgen ble trukket der før spillet startet. Når et bord startet på ny runde, gikk en spiller fra bordet og sjekket hvilket rundekort som skulle flippes.

Konklusjon

Enighet om at dette hadde vært morsomt. Diskusjon, uten avklaring, om hvilke vekt som burde legges på bordpoeng og brige-poeng. Enighet om at danish-fordeling av bridgegrupper fungerte fint.

Runde 4-5: Fischer-Agricola

For å vekte Fischer-spillene på samme vis som Bridge-Agricola, ble turneringspoengene multiplisert med en faktor 1.25 i disse rundene (dvs. 12,5–7,5–3,75–1,25).

Begge spillene benyttet seg av alternativ 4b fra de foreslåtte Fischer-reglene. Det var enighet om at det var for mye mat i spill ettersom mat akkumulerte på alle feltene.

Finalerunden: “Dritkjedelig, standard, sjelløs Agricola” (sitat Markus Steinsland)

I finalen var poengfordelingen 15–9–4,5–1,5, dvs. en vekting med en faktor 1.5.

Tabell & resultater

PlayerGames1st (%)2nd (%)3rd (%)4th (%)TPARSRank
Bernt Ivar Utstøl Nødland650.033.316.70.059.7541.01
Mikkel Brekke650.033.316.70.055.8826.02
Markus / Øyvind K.650.016.716.716.749.2515.753
Bjørn-André Kildalen650.016.733.30.048.515.254
Heidi Mikkelsen650.016.733.30.054.020.755
David Kristensen616.750.033.30.042.882.06
Anne Jahr60.033.333.333.335.25-29.07
Håkon Sannes Østerbø616.716.733.333.332.0-2.08
Johannes / Jorid633.30.016.750.041.0-17.759
Unni Mikkelsen616.716.733.333.331.75-31.2510
Rune Halvorsen60.050.033.316.729.0-6.2511
Erik Hove Karlsen60.00.016.783.315.75-34.512
RoundTablePlayer 1Player 2Player 3Player 4
11Bernt Ivar Utstøl Nødland 49Heidi Mikkelsen 38Erik Hove Karlsen 31Anne Jahr 44
12Bjørn-André Kildalen 52Mikkel Brekke 52Håkon Sannes Østerbø 46David Kristensen 46
13Johannes / Jorid 26Rune Halvorsen 32Markus / Øyvind K. 48Unni Mikkelsen 37
21Bernt Ivar Utstøl Nødland 54David Kristensen 39Markus / Øyvind K. 55Anne Jahr 36
22Heidi Mikkelsen 40Bjørn-André Kildalen 53Mikkel Brekke 45Unni Mikkelsen 24
23Johannes / Jorid 41Håkon Sannes Østerbø 53Erik Hove Karlsen 35Rune Halvorsen 46
31Bernt Ivar Utstøl Nødland 53Mikkel Brekke 44Rune Halvorsen 48Unni Mikkelsen 35
32Heidi Mikkelsen 49Håkon Sannes Østerbø 40David Kristensen 48Markus / Øyvind K. 47
33Bjørn-André Kildalen 51Johannes / Jorid 53Erik Hove Karlsen 42Anne Jahr 48
41Bernt Ivar Utstøl Nødland 54Bjørn-André Kildalen 58Johannes / Jorid 42Håkon Sannes Østerbø 57
42Heidi Mikkelsen 52Rune Halvorsen 38Markus / Øyvind K. 46Anne Jahr 42
43Mikkel Brekke 50David Kristensen 50Erik Hove Karlsen 48Unni Mikkelsen 52
51Bernt Ivar Utstøl Nødland 55Heidi Mikkelsen 47Johannes / Jorid 40Unni Mikkelsen 41
52Mikkel Brekke 62Håkon Sannes Østerbø 43Erik Hove Karlsen 50Anne Jahr 55
53Bjørn-André Kildalen 45David Kristensen 51Rune Halvorsen 45Markus / Øyvind K. 51
61Bernt Ivar Utstøl Nødland 48Markus / Øyvind K. 31Bjørn-André Kildalen 37Mikkel Brekke 52
62Heidi Mikkelsen 56David Kristensen 51Anne Jahr 22Håkon Sannes Østerbø 47
63Unni Mikkelsen 37Johannes / Jorid 47Rune Halvorsen 42Erik Hove Karlsen 35