Vinterturnering 2021

Påmeldingsfristen gikk ut lørdag 9. januar 2021, og turneringen er i gang med 20 deltakere. Bordsammensetningen for de fem innledende rundene og løpende resultater finner du nedenfor.

Det spilles fem innledende runder på bord med 4 spillere, deretter en finalerunde, dvs. det samme standard turneringsformatet som ble benyttet i NM 2020 (se her for mer om turneringsoppsett). I innledningsrundene tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 til 1-2-3-4. plass. Etter innledningsrundene summeres poengene og spillerne som ligger på 1-4. plass spiller om plassene fra 1 til 4, spillerne som ligger på 5-8. plass spiller om plassene fra 5 til 8 etc. I finalen er turneringspoengene 12,5-7,5-3,75-1,25.

Alle spill spilles på play-agricola.com, med EIKWMFr-decks, med standard liste av banned cards, samt Braggart og ‘buyers’ (Wood, Reed, Stone buyers).

For diskusjon og spørsmål henvises til vår Facebook-side, dvs. med denne lenken.

Spillerne er fordelt tilfeldig på bordene i de ulike rundene, med den begrensningen at alle spillere møter 15 forskjellige spillere i de innledende rundene.

Rundene spilles med ett spill pr. uke i ukene 3-7 (innledningsspill) og 8 (finalespill). Denne gangen blir det altså en hel uke (mandag til søndag) til å få gjennomført spillene i hver runde (mot 5 dager i NM 2020).

Oppsett av spillet i play-agricola skjer i tre trinn (se bildene under):

(1) Velg 4-player, kryss av for riktige decks og ‘-11’

(2) Velg ‘Hand variants’ og ‘deretter Draft 9’

(3) Kryss av for ban-lista ‘DonBA32 Should be banned’. Sett ‘Card distribution’ = 0/7.

Vinterturnering 2021 - Tabell

Vinterturnering 2021 - Spill

wdt_ID Bord Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Finale
1 Uke 3 (11-17/1) Uke 4 (18-24/1) Uke 5 (25-31/1) Uke 6 (1-7/2) Uke 7 (8-14/2) Uke 8 (15-20/2)
2 1 Knut Eivind 34 Knut Eivind 34 Knut Eivind 47 Knut Eivind 39 Knut Eivind 30 Marianne 37
3 1 Markus 45 Inghild 36 Terje 45 Øyvind 34 Jørgen 33 Bjørn André 44
4 1 Rune 42 Anne 27 Thomas 41 Oddbjørn 51 Bjørn André 48 Markus 47
5 1 Heidi 44 Emma 26 Marianne 39 Jorid 30 Lars-Helge 50 Oddbjørn 52
6 2 Mikkel 48 Mikkel 43 Mikkel 53 Mikkel 57 Mikkel 49 Mikkel 60
7 2 Terje 36 Markus 42 Øyvind 56 Jørgen 52 Inghild 45 Terje 47
8 2 Bjørn André 48 Oddbjørn 40 Linda Therese (erstatter Anne) 56 Rune 56 Thomas 44 Rune 52
9 2 Jorid 51 Marianne 49 Lars-Helge 42 Emma 33 Heidi 45 Jonas 43
10 3 David 55 David 33 David 47 David 38 David 49 David 45