Kielferga 2017

Resultater

Turneringen ble avsluttet med følgende resultater:

PlasseringSpillerTurnPRelScore
1BA58.5072
2Oddbjørn46.5048
3Rune35.751
4Inghild32.25-5
5Fred41.0014
6David35.00-4
7Heidi33.7512
8Simen27.254
9Marianne36.5013
10Unni27.50-9
11Jan Åge25.753
12Jan21.25-27
13Jorid26.00-32
14Hanna23.75-27
15Disa23.00-7
16Michael10.25-56

… og alle var enige om at det hadde vært en super tur og at denne årlige tradisjonen må videreføres!

Generelle regler:

Turneringsoppsettet er lagd for fire 4-mannsbord, det vil si til sammen 16 spillere, som spiller 6 spill. Turneringsreglene tar utgangspunkt i reglene for NM, med noen justeringer.

G1. Turneringen spilles på fire 4-mannsbord (Bord 1-4). Det spilles 6 spill fordelt på en innledningsrunde (Spill 1-2), en mellomrunde (Spill 3-5) og en finalerunde (Runde 6).

G2. Dersom ikke annet er presisert i de spesielle reglene nedenfor, gjelder de offisielle reglene for AGRICOLA, med presiseringer etc. gitt i siste versjon av ‘Compendium’; et dokument  som er tilgjengelig bl.a. på play-agricola.com/Forum.

Turneringsoppsett

T1. Bordplassering for første og andre runde gjøres ved en kombinasjon av ‘mild seeding’ og tilfeldig bordplassering. ‘Mild seeding’ innebærer at spillerne blir fordelt på tre grupper på grunnlag av resultater i 13 tidligere turneringer arrangert av spillklubben ARES i Oslo siden høsten 2014 (inkludert fjorårets NM). Seedinggruppe 1 omfatter spillerne som er rangert som nummer 1-4, gruppe 2 omfatter spillerne som er rangert som 5-8 og seedinggruppe 3 omfatter de øvrige 8 spillerne.

ELO-indeksen (se ELOrating – Wikipedia) benyttes for rangering av spillerne. Indeksen beregnes for alle spillere i alle spill i de 13 turneringene som er spilt. Spillere som har spilt minst 5 spill blir rangert. Oddbjørn Nødland er ansvarlig for oppdatert rangering. De åtte høyest rangerte deltakerne i den oppdaterte ELO-rangeringen pr. 17. mars er som følger (ELO-poeng med antall spilte spill i parentes):

  1. Oddbjørn 1827 (32)
  2. Bjørn André 1764 (37)
  3. Heidi 1680 (21)
  4. Rune 1643 (37)
  5. Marianne 1618 (21)
  6. Simen 1563 (5)
  7. Fred 1490 (27)
  8. David 1480 (15)

Øvrige deltakere med 5 eller flere spill:

Unni 1405 (5); Inghild 1379 (11), Michael 1348 (5), Disa 1311 (5)

Det er minst tre grunner til at vi bruker ‘mild seeding’ og ikke helt tilfeldig bordplassering i innledningsspillene:

(a) Erfarne spillere ved alle bord gjør at spillingen går raskere (så det ikke blir så mye ventetid).

(b) Mindre erfarne spillere kan få råd og veiledning undervegs.

(c) Bordene i første runde blir så jevne som mulig, med en fin miks av erfarne og mindre erfarne spillere. Dermed unngår vi at ‘flaks’ eller uflaks i den første trekningen styrer mulighetene til en god sammenlagtplassering (fordi resultatet i første runde er med på å bestemme bordplasseringen i 2. runde, etc.).

T2. I 1. spill i innledende runde trekkes tilfeldig 1 spiller fra seedingggruppe 1, 1 spiller fra seedinggruppe 2 og 2 spillere fra seedinggruppe 3 til hvert bord. I 2. spill blir spillerne fordelt på bordene etter et forhåndsbestemt system slik at hvert bord fortsatt består av 1 spiller fra seedinggruppe 1, 1 spiller fra seedinggruppe 2 og 2 spillere fra seedinggruppe 3, og slik at alle spillerne møter andre spillere i spill 2 enn de de møtte i spill 1.

T3. Spillerne tildeles turneringspoeng (TP) på grunnlag av plasseringen i hvert spill; 1–2–3–4 plass i innledningsrunden og mellomrunden (spill 3-5) gir henholdsvis 10–6–3–1 TP. To eller flere likeplasserte spillere (det vil si spillere med samme antall VP i et spill) deler de TP som tildeles plasseringen de deler og etterfølgende (åpne) plasseringer). Således vil to spillere som deler førsteplassen få 8 TP hver, to spillere som deler andreplassen får 4,5 TP hver og to spillere som deler tredjeplassen får 2 TP hver.

T4. Etter innledningsrunnder (spill 2) rangeres spillerne etter samlet antall turneringspoeng i de to spillene. Spillere med samme antall TP rangeres på grunnlag av følgende tie-breakers, ordnet i prioritert rekkefølge:

(a) Samlet relativ skår for de to spillene. Relativ skår regnes ut for hvert spill som antall poeng oppnådd i spillet minus de fire spillernes gjennomsnittlige antall poeng.

(b) Høyeste relativ skår i ett av de to enkeltspillene.

Dersom to spillere fortsatt skulle være likeplassert, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

T5. I 3. og 4. spill, dvs. i de to første spillene i mellomrunden, blir spillerne plassert på grunnlag av rangeringen etter 2 resp. 3 spill, på en slik måte at spillerne som etter forrige spill var plassert som 1-4 møtes på bord 1, spillerne som er plassert som 5-8 møtes på bord 2, etc. Mens de to første spillene tar sikte på å mikse spillere med ulik erfaring nivå, møtes spillere på samme nivå i mellomrunden.

T6. Bordsammensetningen i 5. spill har som siktemål å avklare spillernes fordeling på de fire finalebordene (finalespillet omfatter spill 6). I finalen (spill 6) består bord 1 av spillerne som etter spill 5 er plassert som 1-4, bord 2 utgjøres av spillerne plassert som 5-8, bord 3 av spillerne plassert som 9-12 og bord 4 utgjøres av spillerne som er plassert som 13-16. I spill 5 møtes spillerne som er plassert som 3-6 etter 4 spill på bord 1, spillerne som er plassert 7-10 på bord 2, spillerne plassert som 11-14 møtes på bord 3, og spillerne plassert som 1,2,15 og 16 møtes på bord 4. På den måten blir den endelige plasseringen på finalebordene resultatet av innbyrdes møte mellom spillerne som kniver om plassene. For å jevne ut den antatte fordelen de to best plasserte spillerne har ved å møte de to lavest plasserte, og den ulempen sistnevnte dermed får, blir i spillet på bord 4 spillerne som er rangert som 1 og 2 etter spill 4 fratrukket 3 TP for hver spiller plassert som nr. 15 eller 16 som blir bedre plassert enn dem i spill 5, mens spillerne plassert som nr. 15 eller 16 etter spill 4 får en bonus på 4 TP for hver spiller plassert som 1 eller 2 de har bak seg i spill 5. Etter spill 5 deles spillerne i fire grupper på grunnlag av plassering.

T7. I finalerunden (spill 6) plasseres spillerne som er rangert 1-4 etter spill 5 på bord 1, spillerne rangert som 5-8 på bord 2, spillerne rangert som 9-12 på bord 3 og spillerne rangert som 13-16 på bord 4. På bord 1 spilles om de fire første plassene, på bord 2 om plassene fra 5 til 8 etc. I finalerunden tildeles spillerne turneringspoeng med vekt 1,25, det vil si at 1–2–3–4 plass gir henholdsvis 12,5–7,5–3,75–1,25 poeng.

T8. Endelig rangering av spillerne ved finalebordene gjøres på grunnlag av samlet antall turneringspoeng. To eller flere spillere med samme antall TP rangeres på grunnlag av følgende tie-breakers, ordnet i prioritert rekkefølge:

(a) Plassering i finalerunden.

(b) Samlet relativ skår for hele turneringen

(c) Høyeste relativ skår i ett av de to enkeltspillene i mellomrunden.

Dersom to spillere fortsatt skulle være likeplassert, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

Spesielle regler

S1. Ved alle bord trekkes lodd om bordplasseringen (før draft) og om hvilken spiller som skal være starting player (etter draft, før spillet starter). Spilleren til høyre for starting player er second player, etc.

S2. Fourth player får 3 Food slik standardreglene foreskriver, og i tillegg 1 Food ved starten av runde 5. Begrunnelsen for dette er at omfattende spillstatistikk (se play-agricola.com/Forum/Strategies) viser at 4. spiller har ca. 9% redusert vinnersannsynlighet sammenliknet med 1., 2. og 3. spiller (som har omtrent lik vinnersannsynlighet). Det er antatt at 1 ekstra Food helt eller delvis kompenserer for denne ulempen. For å unngå at denne ekstra Food får avgjørende betydning for åpningen av spillet, tildeles den i runde 5.

S3. Alle runder spilles med E-, I-, K- og WM-decks. Følgende sju kort er banned og skal ikke brukes:

Occupations: Ratcatcher (E-deck nr. 198), Chamberlain (I-deck nr. 238), Taster (I-deck nr. 260), Wet Nurse (K-deck nr. 270) og Lover (K-deck nr. 291).

Minor Improvements: Wooden Hut Extension (I-deck nr. 81) og Reed Hut (K-deck nr. 138).

S4. Alle Occupations og alle Minor improvements fra de 4 decks blandes til én deck for Occupations og én deck for Minor improvements før drafting. Drafting utføres som neighbour draft 7/9 etter vanlige regler der separate bunker for hver av Occupations og Minor improvements, som til å begynne med inneholder 9 kort, sirkulerer. Hver spiller trekkes ett kort og sender resten av bunken videre til neste spiller. De to siste kortene i hver bunke kastes og er ikke med i spillet. Occupations draftes først, mot klokka (det vil si at resterende kort sendes mot høyre), Minor improvements med klokka (mot venstre).

S5. De offisielle reglene for AGRICOLA inneholder ikke regler for god spilleskikk. Følgende regler skal gjelder for AGRICOLA-NM:

(a) Alle ressurser (building materials, goods) og familiemedlemmer (family members; FM) skal ligge på spilleplaten inntil spilleren bruker dem til å foreta en action.

(b) En spiller kan angre sin siste action inntil neste spiller har plassert sitt FM på en action space på spillebrettet.

(c) En spiller kan fullføre eller korrigere en handling som ikke direkte påvirker andre spillere eller spillets gang (f.eks. korrigere en glemt rabatt el.l., ta en ressurs plassert fram i tid som var glemt, el.l.) dersom dette gjøres før rundens slutt (en runde er slutt når neste rundekort blir snudd).

(d) En spiller kan korrigere uteglemt breeding eller innhøsting av grain/vegetables dersom dette gjøres før neste runde er avsluttet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *