Category Archives: Blog

Ranking, 2019 06 26

Her er oppdatert rankingliste etter Arcon-turneringen:

Spiller AntSpill Vunnet 2. pl. 3. pl. 4. pl. ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 90 79 14 4 2 2106
Oddbjørn Nødland 75 49 35 12 4 1860
Bjørn-André Kildalen 108 53 32 6 9 1838
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
Mikkel Brekke 44 48 30 11 11 1820
David Kristensen 59 36 24 22 19 1806
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Heidi Mikkelsen 76 29 37 25 9 1703
Rune Halvorsen 122 39 25 24 13 1687
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Tor Einar Lomeland 18 17 39 22 22 1651
Inghild Halvorsen Økland 60 12 27 47 15 1625
Fred Førde 87 25 26 31 17 1615
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Knut Eivind Brennhaug 16 13 50 31 6 1577
Andreas Nordahl 14 21 36 7 36 1568
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Jonas Engan Wenberg 27 15 33 26 26 1554
Otto Rendedal 17 12 12 53 24 1543
Reier Østgård 6 0 33 50 17 1504
Simen Snellingen 30 23 33 23 20 1488
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Marianne Mikkelsen 78 22 31 32 15 1469
Yngve Austvoll 26 8 27 31 35 1465
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Jorid Martinsen 37 8 38 27 27 1442
Erling Bullfest Solberg 16 0 19 50 31 1432
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Anne Jahr 21 10 24 33 33 1417
Grete Heathcliff Halvorsen 28 11 25 21 43 1402
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Petter Haaland 7 0 0 43 57 1376
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Unni Mikkelsen 48 8 15 33 44 1304
Jan Mikkelsen 19 0 32 26 42 1291
Michael Riis Schreiber 39 3 8 23 67 1273
Margrethe Gustavsen 27 4 0 33 63 1232
Disa Økland 56 4 9 32 55 1224
Erik Guddal 17 0 0 29 71 1175

Resultater, Arcon 2019

Her er resultatene fra Arcon-turneringen

Plassering Spiller Turneeingspoeng ZRelScR5
1 Rune Halvorsen 23.75 28
2 Tor Einar Lomeland 18.5 19
3 Mikkel Brekke 16 15
4 Knut Eivind Brennhaug 16 11
5 Inghild Halvorsen Økland 13 12
6 Otto Rendedal 13 0
7 Fred Førde 10 4
8 Reier Østgård 7.5 6
9 Bjørn Andre Kildalen 6.0 3
10 Amund Heggholmen 6.0 1
11 Anne 6.0 0
12 Knut Stanley Jacobsen 6.0 -4
13 Ann-Silje Kirkvik 3 -6
14 Åsa Rohdin 3 -9
15 Simen Snellingen 3 -9
16 Christopher Kjølberg 1.25 -21
17 Lasse Rasmussen Moskvil 1 -4.75
18 Jan Meling 1 -9.5
19 Petter Haaland 1 -10
20 Tor Olav Eiken 1 -16.25

Ranking pr. 2019 04 11

Oddbjørn har oppdatert rankinglista etter Bridge-Agricolaturneringen 7. april. Her er siste, oppdaterte liste:

Spiller Antall spill 1. pl. 2. pl. 3. pl. 4. pl. ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 90 79 14 4 2 2106
Oddbjørn Nødland 75 49 35 12 4 1860
Bjørn-André Kildalen 107 53 32 6 9 1858
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
Mikkel Brekke 42 48 29 12 12 1811
David Kristensen 59 36 24 22 19 1806
Rune Halvorsen 117 38 25 24 13 1778
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Heidi Mikkelsen 76 29 37 25 9 1703
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 38 25 25 1596
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Inghild Halvorsen Økland 58 10 28 47 16 1584
Andreas Nordahl 14 21 36 7 36 1568
Fred Førde 86 24 27 31 17 1567
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Jonas Engan Wenberg 27 15 33 26 26 1554
Knut Eivind Brennhaug 14 7 50 36 7 1530
Simen Snellingen 29 24 34 21 21 1492
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Marianne Mikkelsen 78 22 31 32 15 1469
Yngve Austvoll 26 8 27 31 35 1465
Otto Rendedal 15 7 13 53 27 1459
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Jorid Martinsen 37 8 38 27 27 1442
Erling Bullfest Solberg 16 0 19 50 31 1432
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Anne Jahr 21 10 24 33 33 1417
Grete Heathcliff Halvorsen 28 11 25 21 43 1402
Petter Haaland 6 0 0 50 50 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Unni Mikkelsen 48 8 15 33 44 1304
Jan Mikkelsen 19 0 32 26 42 1291
Michael Riis Schreiber 39 3 8 23 67 1273
Margrethe Gustavsen 27 4 0 33 63 1232
Disa Økland 56 4 9 32 55 1224
Erik Guddal 17 0 0 29 71 1175

Resultater, bridge-Agricola-turnering 2019 04 07

Resultatene av turneringen hos Unni Mikkelsen på Karlsrud nle:

Plass Spiller TurnP RelScore
1 Bernt Ivar Nødland 45.5 36
2 Bjørn Andre Kildalen 37 10
3 Rune Halvorsen 32 7
4 Marianne Mikkelsen 22.5 1
5 Heidi Mikkelsen 29 6
6 Mikkel Brekke 24 2
7 Yngve Austvoll 18 -2
8 Jorid Martinsen 18 -10
9 Jonas Engan Wenberg 25 12
10 Unni Mikkelsen 21 -14
11 Margrethe Gustavsen 10 -16
12 Erik Guddal 8 -32

Turneringsoppsett, Bridge-turnering 2019 04 07

Det er 12 påmeldte spillere; det vil si at det spilles på 3 bord.

I spill 1 og spill 2 brukes helt tilfeldig bordplassering i begge runder og bridge draft (se nedenfor). Med 12 spillere et det umulig å unngå at noen spillere møter samme spiller to ganger (enten på samme bord eller i samme bridge draft-gruppe), derfor blir det ikke gjort noe forsøk på å strukturere bordsammensetningen.

Tredje og siste spill er et finalespill uten bridge draft, der turneringspoengene vekten 1,5; det vil si at det gis turneringspoeng 15 – 9 – 4,5 – 1,5. Den høyere vektingen av finalespillet enn i andre turneringer, er nødvendig for å balansere det faktum at det deles ut flere poeng i hvert av de innledende spillene (30 i stedet for 20).

Bridge draft er et spesielt oppsett der alle bordene tildeles de samme start piles for occupations  og minor improvements (samme format benyttes i bridgekonkurranser, derav navnet). På den måten vil spillerne konkurrere både mot spillerne på samme bord (som vanlig) og mot de til sammen Y spillerne på de andre bordene som har fått utdelt samme start pile. Ved bridge draft utdeles doble turneringspong; i tillegg til poengene for plassering på bordet tildeles 3–1 poeng for 1. og 2. plass i bridge draft-gruppa når Y = 2; 6–3–1 poeng for 1., 2. og 3. plass når Y = 3 etc.

I praksis kommer bridge draft til å bli gjennomført som følger: Før turneringen sorteres alle kort fysisk på decks (E, I, K, Wm og Fr) og innenfor hver deck på 2 bunker etter  plassering i alfabetet (A-K, L-Z). Ved hvert bord er det altså 20 kortbunker. Før turneringen er også Occupations og Minor Improvements fordelt (i regneark) på 10 omtrent like store grupper (for hver av kortkategoriene) på grunnlag  av power (kortenes styrke, basert på spill på play-agricola.com i 2018). Denne fordelingen er grunnlag for en tilfeldig forhåndstrekning av fire hender som hver består av 10 occupations og 10 minor improvements (dette gjøres i regnearket); ett kort av hver kategori fra hver av de 10 power-gruppene. Det sikrer en rimelig grad av jevnhet mellom de fire hendene, noe som er nødvendig når vi skal spille 10/7 draft. Denne trekningen gjøres to ganger, en gang for hvert av innledningsspillene, av en person som ikke skal være med i turneringen. Resultatet av trekningen skrives ut på separate ark for hver spiller. Disse arkene kopieres i tre eksemplarer. Spillnummer og spiller nummer skrives på baksiden av arkene. Ved spillstart trekkes bordsammensetning og bordplassering, det vil si hvem som skal være Spiller 1, Spiller 2 etc. (plassering med klokka). Etter draft, trekkes starting player felles for alle bordene, det vil si at spiller med samme nummer skal være starting player  på alle de tre bordene. Deretter starter spillet som normalt. Rundekortene stokkes separat for de tre bordene.

Ranking pr. 2019 03 20

Rankingliste oppdatert etter kielfergeturneringen 2019 (1. pl. etc. angir prosentandel spill som har resultert i 1., 2., 3. og 4. plass):

Spiller Antall spill 1. pl. 2. pl. 3. pl. 4. pl. ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 87 78 15 5 2 2081
Mikkel Brekke 39 51 26 10 13 1875
Oddbjørn Nødland 75 49 35 12 4 1860
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
Bjørn-André Kildalen 104 54 31 6 10 1827
David Kristensen 59 36 24 22 19 1806
Rune Halvorsen 114 38 25 25 12 1782
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Heidi Mikkelsen 73 29 37 26 8 1699
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 38 25 25 1596
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Inghild Halvorsen Økland 58 10 28 47 16 1584
Andreas Nordahl 14 21 36 7 36 1568
Fred Førde 86 24 27 31 17 1567
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Jonas Engan Wenberg 24 13 38 21 29 1537
Knut Eivind Brennhaug 14 7 50 36 7 1530
Simen Snellingen 29 24 34 21 21 1492
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Yngve Austvoll 23 9 26 26 39 1479
Otto Rendedal 15 7 13 53 27 1459
Marianne Mikkelsen 75 21 32 32 15 1459
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Jorid Martinsen 34 9 38 26 26 1448
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Erling Bullfest Solberg 16 0 19 50 31 1432
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Anne Jahr 21 10 24 33 33 1417
Grete Heathcliff Halvorsen 28 11 25 21 43 1402
Petter Haaland 6 0 0 50 50 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Jan Mikkelsen 19 0 32 26 42 1291
Michael Riis Schreiber 39 3 8 23 67 1273
Unni Mikkelsen 45 9 11 36 44 1265
Margrethe Gustavsen 24 4 0 25 71 1244
Disa Økland 56 4 9 32 55 1224
Erik Guddal 14 0 0 29 71 1201

 

Resultater fra kielferge-turneringen 2019

Her er fullstendige resultater fra Kielfergeturneringen 2019:

Plass Spiller TurnPoeng RelScore
1 Oddbjørn Nødland 47.50 33
2 David Kristensen 46.75 33
3 Rune Halvorsen 46.50 26
4 Bjørn Andre Kildalen 44.25 33
5 Andreas Nordahl 40.50 11
6 Inghild Økland 38.00 11
7 Knut Eivind Brennhaug 30.75 5
8 Jorid Martinsen 29.75 -1
9 Simen Snellingen 31.00 -9
10 Fred Førde 27.75 3
11 Michael Schreiber 25.25 -38
12 Anne Jahr 25.00 -14
13 Marianne Mikkelsen 24.50 8
14 Jan Mikkelsen 15.25 -34
15 Disa Økland 14.50 -37
16 Unni Mikkelsen 12.75 -30

Agricola Norge, Rankingliste oppdatert pr. 22. januar 2019

Rankinglista er oppdatert etter vinterturneringen i januar 2019 (oppdatert med oversikt over prosentvis fordeling på 1., 2., 3. og 4. plasseringer). Spillere som ikke har deltatt på turneringer siste året er markert med grå tekst.

Spiller Ant. sp. 1. pl % 2. pl % 3. pl % 4. pl % ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 87 78 15 5 2 2081
Bjørn-André Kildalen 98 53 33 5 9 1876
Mikkel Brekke 39 51 26 10 13 1875
Oddbjørn Nødland 69 49 35 12 4 1862
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
David Kristensen 53 32 26 21 21 1790
Rune Halvorsen 108 37 25 25 13 1725
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Fred Førde 80 25 26 33 16 1704
Heidi Mikkelsen 73 29 37 26 8 1699
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 38 25 25 1596
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Marianne Mikkelsen 69 22 35 29 14 1554
Inghild Halvorsen Økland 52 8 27 48 17 1546
Jonas Engan Wenberg 24 13 38 21 29 1537
Knut Eivind Brennhaug 8 0 63 25 13 1504
Andreas Nordahl 8 13 25 13 50 1487
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Simen Snellingen 23 22 39 22 17 1484
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Yngve Austvoll 23 9 26 26 39 1479
Reier 5 0 20 60 20 1471
Otto Rendedal 15 7 13 53 27 1459
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Erling Bullfest Solberg 16 0 19 50 31 1432
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Grete Heathcliff Halvorsen 28 11 25 21 43 1402
Petter Haaland 6 0 0 50 50 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Anne Jahr 15 7 27 27 40 1390
Jan Mikkelsen 13 0 38 23 38 1369
Jorid Martinsen 28 11 29 32 29 1367
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Unni Mikkelsen 39 10 13 33 44 1345
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Margrethe Gustavsen 24 4 0 25 71 1244
Disa Økland 50 4 8 34 54 1235
Erik Guddal 14 0 0 29 71 1201
Michael Riis Schreiber 33 0 3 27 70 1154

Vinterturneringen 2-i-1, januar 2019

Vinterturningen 2019 er avsluttet. 16 spillere deltok lørdag, 8 av disse spilte fra start søndag hvorav 7 spilte alle seks spillene.

Resultatene etter tre spill ble som følger:

Plassering Spiller TurnP RelScore
1 Bernt Ivar 28 36.00
2 Bjørn André 24 18.75
3 David 23 16.00
4 Jonas 19 16.75
5 Yngve 19 5.00
6 Mikkel 18 24.25
7 Rune 18 11.50
8 Heidi 17 5.25
9 Fred 15 -4.50
10 Margrethe 14 -7.25
11 Erling 12 0.25
12 Grete 10 -14.50
13 Disa 10 -23.00
14 Anne 5 -22.25
15 Michael 5 -24.50
16 Erik 3 -37.75

Resultatene dag 2 ble som følger:

1 Bernt Ivar 58.0 59
2 Mikkel 44.0 47
3 Fred 34.8 -4
4 Jonas 24.3 1
5 Rune 34.5 9
6 Yngve 26.8 -4
7 Margrethe 19.3 -36

Agricola Norge, ranking pr. 2018 11 07

Rankingliste etter NM 2018 (oppdatert med oversikt over prosentvis fordeling på 1., 2., 3. og 4. plasseringer). Spillere som ikke har deltatt på turneringer siste året er markert med grå tekst.

Spiller Antall 1. pl (%) 2. pl (%) 3. pl (%) 4. pl (%) ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 81 77 16 5 2 2066
Bjørn-André Kildalen 94 53 32 5 10 1870
Mikkel Brekke 33 52 24 9 15 1866
Oddbjørn Nødland 69 49 35 12 4 1862
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
Rune Halvorsen 102 37 25 25 13 1789
David Kristensen 50 30 28 20 22 1770
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Heidi Mikkelsen 68 29 35 28 7 1698
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Fred Førde 74 26 24 32 18 1628
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 38 25 25 1596
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Marianne Mikkelsen 69 22 35 29 14 1554
Inghild Halvorsen Økland 52 8 27 48 17 1546
Jonas Engan Wenberg 18 11 44 17 28 1536
Knut Eivind Brennhaug 8 0 63 25 13 1504
Anne Jahr 12 8 33 25 33 1489
Andreas Nordahl 8 13 25 13 50 1487
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Simen Snellingen 23 22 39 22 17 1484
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Reier 5 0 20 60 20 1471
Otto Rendedal 15 7 13 53 27 1459
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Yngve Austvoll 17 6 29 18 47 1445
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Grete Heathcliff Halvorsen 25 12 24 20 44 1416
Erling Bullfest Solberg 13 0 15 46 38 1409
Petter Haaland 6 0 0 50 50 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Jan Mikkelsen 13 0 38 23 38 1369
Jorid Martinsen 28 11 29 32 29 1367
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Unni Mikkelsen 39 10 13 33 44 1345
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Erik Guddal 11 0 0 36 64 1286
Disa Økland 47 2 9 36 53 1222
Michael Riis Schreiber 30 0 3 27 70 1179
Margrethe Gustavsen 18 0 0 17 83 1156