Agricola vinterturnering 2022

Søndag 9. januar 2022 ble turneringen fulltegnet med 20 deltakere. Bordsammensetningen for de fem innledende rundene og løpende resultater finner du nedenfor.

Det spilles fem innledende runder på bord med 4 spillere, deretter en finalerunde, dvs. det samme standard turneringsformatet som ble benyttet i NM 2020 (se her for mer om turneringsoppsett). I innledningsrundene tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 til 1-2-3-4. plass. Etter innledningsrundene summeres poengene og spillerne som ligger på 1-4. plass spiller om plassene fra 1 til 4, spillerne som ligger på 5-8. plass spiller om plassene fra 5 til 8 etc. I finalen er turneringspoengene 12,5-7,5-3,75-1,25.

Alle spill spilles på play-agricola.com, med EIKWMFr-decks, med standard liste av banned cards, samt Braggart og ‘buyers’ (Wood, Reed, Stone buyers).

For diskusjon og spørsmål henvises til vår Facebook-side, dvs. med denne lenken.

Spillerne er fordelt tilfeldig på bordene i de ulike rundene, med den begrensningen at alle spillere møter 15 forskjellige spillere i de innledende rundene.

Rundene spilles med ett spill pr. fem dager uke i ukene 2-5 (innledningsspill) og 6 (finalespill). Dersom noen har problemer med å bli få spilt på 5 dager, er det ingen krise om det går to dager over tida. Når alle spill i en runde er ferdig, starter en ny femdagersperiode for neste runde. Oppdateringer om turneringsforløpet kommer løpende på eventen på Facebook.

Rundeoppsettet er vist under. Den først nevnte spilleren på hvert bord, markert med stjerne (*), har ansvar for å kontakte bordkameratene og finne spilletidspunkt, samt rapportere resultatene på eventen eller i melding til Rune.

RUNDE 1

Bord 1: *Mikkel, Markus, Marianne, Knut

Bord 2: *Jorid, Jonas, Morten, Erik

Bord 3: *Oddbjørn, Adam, Bjørn Andre, Anne

Bord 4: *Rune, Heidi & Øyvind, Lars-Helge, David

RUNDE 2

Bord 1: *David, Morten, Mikkel, Oddbjørn

Bord 2: *Jonas, Markus, Lars-Helge, Anne

Bord 3: *Marianne, Adam, Heidi & Øyvind, Erik

Bord 4: *Rune, Bjørn Andre, Jorid, Knut

RUNDE 3

Bord 1: *Rune, Adam,. Mikkel, Jonas

Bord 2: *Bjørn Andre, Heidi & Øyvind, Morten, Magnus

Bord 3: *Oddbjørn, Marianne, Jorid, Lars-Helge

Bord 4: *David, Erik, Knut, Anne

RUNDE 4

Bord 1: *Mikkel, Bjørn Andre, Lars-Helge, Erik

Bord 2: *Oddbjørn, Heidi & Øyvind, Knut, Jonas

Bord 3: *Jorid, David, Adam, Markus

Bord 4: *Rune, Morten, Marianne, Anne

RUNDE 5

Bord 1: *Mikkel, Heidi & Øyvind, Jorid, Anne

Bord 2: *Marianne, David, Jonas, Bjørn Andre

Bord 3: *Lars-Helge, Adam, Morten, Knut

Bord 4: *Rune, Markus, Oddbjørn, Erik

Oppsett av spillet i play-agricola skjer i tre trinn (se bildene under):

(1) Velg 4-player, kryss av for riktige decks og ‘-11’

(2) Velg ‘Hand variants’ og ‘deretter Draft 9’

(3) Kryss av for ban-lista ‘DonBA32 Should be banned’. Sett ‘Card distribution’ = 0/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *