Turneringsoppsett, Bridge-turnering 2019 04 07

Det er 12 påmeldte spillere; det vil si at det spilles på 3 bord.

I spill 1 og spill 2 brukes helt tilfeldig bordplassering i begge runder og bridge draft (se nedenfor). Med 12 spillere et det umulig å unngå at noen spillere møter samme spiller to ganger (enten på samme bord eller i samme bridge draft-gruppe), derfor blir det ikke gjort noe forsøk på å strukturere bordsammensetningen.

Tredje og siste spill er et finalespill uten bridge draft, der turneringspoengene vekten 1,5; det vil si at det gis turneringspoeng 15 – 9 – 4,5 – 1,5. Den høyere vektingen av finalespillet enn i andre turneringer, er nødvendig for å balansere det faktum at det deles ut flere poeng i hvert av de innledende spillene (30 i stedet for 20).

Bridge draft er et spesielt oppsett der alle bordene tildeles de samme start piles for occupations  og minor improvements (samme format benyttes i bridgekonkurranser, derav navnet). På den måten vil spillerne konkurrere både mot spillerne på samme bord (som vanlig) og mot de til sammen Y spillerne på de andre bordene som har fått utdelt samme start pile. Ved bridge draft utdeles doble turneringspong; i tillegg til poengene for plassering på bordet tildeles 3–1 poeng for 1. og 2. plass i bridge draft-gruppa når Y = 2; 6–3–1 poeng for 1., 2. og 3. plass når Y = 3 etc.

I praksis kommer bridge draft til å bli gjennomført som følger: Før turneringen sorteres alle kort fysisk på decks (E, I, K, Wm og Fr) og innenfor hver deck på 2 bunker etter  plassering i alfabetet (A-K, L-Z). Ved hvert bord er det altså 20 kortbunker. Før turneringen er også Occupations og Minor Improvements fordelt (i regneark) på 10 omtrent like store grupper (for hver av kortkategoriene) på grunnlag  av power (kortenes styrke, basert på spill på play-agricola.com i 2018). Denne fordelingen er grunnlag for en tilfeldig forhåndstrekning av fire hender som hver består av 10 occupations og 10 minor improvements (dette gjøres i regnearket); ett kort av hver kategori fra hver av de 10 power-gruppene. Det sikrer en rimelig grad av jevnhet mellom de fire hendene, noe som er nødvendig når vi skal spille 10/7 draft. Denne trekningen gjøres to ganger, en gang for hvert av innledningsspillene, av en person som ikke skal være med i turneringen. Resultatet av trekningen skrives ut på separate ark for hver spiller. Disse arkene kopieres i tre eksemplarer. Spillnummer og spiller nummer skrives på baksiden av arkene. Ved spillstart trekkes bordsammensetning og bordplassering, det vil si hvem som skal være Spiller 1, Spiller 2 etc. (plassering med klokka). Etter draft, trekkes starting player felles for alle bordene, det vil si at spiller med samme nummer skal være starting player  på alle de tre bordene. Deretter starter spillet som normalt. Rundekortene stokkes separat for de tre bordene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.