Agricolaturnering på Boiteajeux

Gjennomføring

Ved påmeldingsfristens utløp hadde 9 spillere meldt seg på. Deretter ble det forsøkt lagd et oppsett for bordsammensetning for innledningsspillet der de 9 spillerne ble fordelt på 9 spill på en slik måte at

  • alle spillerne spiller 4 spill
  • ingen spiller møter noen andre spillere mer enn 2 ganger
  • enhver spiller møter hver av de andre spillerne minst én gang

Til tross for mange forsøk, har vi ikke lykkes i å oppfylle alle disse kravene på samme tid, og vi veit fortsatt ikke om det er teoretisk mulig. Vi valgte da å akseptere et bordoppsett der to spillere, nr. 4 og nr. 8, ikke møtes. Deretter ble spillernes startnummer trukket tilfeldig:

1 Inghild Økland Littlecheeno
2 Fred Førde sunszu
3 Gunnar Arvid Sveinsson Elkezhar
4 BA Kildalen donba32
5 Rune Halvorsen runeho
6 Disa Økland winter9norway
7 David Kristensen dkkriste
8 Oddbjørn Nødland Axiom
9 Bernt Ivar Nødland Turambar

Det ga følgende bordsammensetning (understreket spiller tar ansvar for å opprette spillet og invitere de øvrige spillerne; nicknames finnes i tabellen ovenfor):

Spill 1: Gunnar – BA – Rune – David

Spill 2: BA – Rune – Disa – Bernt Ivar

Spill 3: Fred – Gunnar – Disa – Oddbjørn

Spill 4: Inghild – Fred – BA – David

Spill 5: Gunnar – Disa – David – Bernt Ivar

Spill 6: Inghild – Gunnar – Oddbjørn – Bernt Ivar

Spill 7: Inghild – Fred – BA – Bernt Ivar

Spill 8: Inghild – Rune – Disa – Oddbjørn

Spill 9: Fred – Rune – David – Oddbjørn

Spillene settes opp som 3-dagersspill i ‘Tournament mode’, med draft 7 av 9.

Bakgrunn, invitasjon og turneringsopplegg

Boiteàjeux er en fransk spill-nettside (www.boiteajeux.net) som tilbyr Agricola med et svært brukervenning interface. All tekst (på kort etc.) er oversatt til engelsk, så manglende franskkunnskaper er intet hinder. På Boiteàjeux er det mulig å spille i sann tid, men de fleste spillene foregår action for action, ved at spillerne er innom nettsida når det passer og foretar da sin neste action. Det tar ofte flere uker å fullføre et spill. Noen synes det er tregt, andre setter pris på muligheten til å tenke seg grundig om før neste action. Uansett: Å spille Agricola på boiteajeux er en utmerket mulighet til å bli en bedre Agricola-spiller.

Boiteajeux har mange norske spillere allerede. Gamle og nye spillere inviteres herved til en liten turnering, med følgende oppsett:

  • Det spilles i to omganger; en innledningsomgang der deltakerne fordeles tilfeldig på et antall ‘4-mannsbord’. Antallet spill vil avhenge av hvor mange spillere som melder seg på, men blir bestemt når påmeldingsfristen er ute og antallet deltakere er klart. Vi tar sikte på at hver deltaker settes opp med på 4-6 spill i innledningsomgangen, og at deltakerne fordeles tilfeldig på spillene men slik at alle møter alle minst én gang.
  • Spillene i innledningsomgangen settes opp i Tournament mode (det vil si med samme sett av banned cards som i NM), som 3-dagers spill. Det vil si at hver spiller må gjøre sin neste action innen 3 dager etter at forrige action ble foretatt.
  • Spillene i innledningsomgangen må være avsluttet seinest 15. januar 2017.
  • I innledningsomgangen tildeles turneringspoeng etter samme regler som i NM (10-6-3-1), og om nødvendig med bruk av samme tie breaker.
  • De fire beste etter grunnomgangen møtes til en finaleomgang over to spill som spilles simultant, online, på et tidspunkt finalistene blir enige om. Finaleomgangen skal avvikles innen utgangen av januar 2017. Spillerne tar ikke med seg poeng fra innledningsrunden. I finaleomgangen tildeles turneringspoeng etter samme regler som i innledningsomgangen, og (om nødvendig) benyttes samme tie breaker.
  • Under forutsetning av at minst 8 spillere melder seg på, er vinneren kvalifisert til neste års Agricola-VM.
  • Arrangører: Oddbjørn Nødland og Rune Halvorsen.

Grunnomgangen er avsluttet med følgende resultater:

Spilte spill TPs RelSc
Axiom 4 36 30
Turambar 4 33 36
donba32 4 32 33
Elkezhar 4 21 7
runeho 4 19 11
sunszu 4 14 -12
dkkriste 4 11 -7
Littlecheeno 4 8 -15
winter9Norway 4 6 -84

 

Endelige resultater etter 2 finaleomganger:

Plassering TP, grunnspill TP, finalespill
1 Bjørn Andre Kildalen 32 14.5
2 Bernt Ivar Nødland 33 13
3 Gunnar Arvid Sveinsson 21 7
4 Oddbjørn Nødland 36 5.5
5 Rune Halvorsen 19
6 Fred Førde 14
7 David Kristensen 11
8 Inghild Økland 8
9 Disa Økland 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.